Skyddat boende

Agera24 erbjuder skyddade lägenheter med individuellt anpassat stöd. Skyddslägenheterna är alltid fullt utrustade och anpassade för målgruppen. Vårt stöd omfattar ett flertal områden såsom:

  • Säkerhetsbedömningar enligt FREDA och Patriark
  • Krishantering genom samtalsstöd
  • Praktiskt stöd i exempelvis myndighetskontakter
  • Verksamheten har en barnansvarig
  • Personal finns tillgänglig dygnet runt

Våra insatser syftar till att den enskilde ska få förutsättningar att kunna hantera sitt eget skydd på sikt. Vi lägger stor vikt på både det fysiska och inre skyddet. Vi upprättar individuella riskbedömningar och handlingsplaner och skräddarsyr insatsen tillsammans med ansvarig uppdragsgivare utifrån familjens/ individens specifika behov av skydd och stöd.

Våra målgrupper utgörs av:

  • Föräldrar och medföljande barn som är utsatta för hot och våld i nära relationer
  • Personer utsatta för hedersrelaterat hot och våld
  • Avhoppare från kriminella nätverk som har vilja och motivation att lämna kriminalitet

Våra medarbetare har lång erfarenhet och kunskap av arbete med målgruppen. Det finns olika yrkeskompetenser i vår personalgrupp, såsom socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och behandlingspedagoger.