Om Agera24

Vi är en grupp människor med gedigen kompetens inom socialt arbete. Vår vision är att i takt med samhälls- och teknologiutvecklingen anpassa insatser så att dessa möter och tillgodoser de faktiska behov som finns.

Vår personalomsättning består av socionomer, lärare, jurister, ekonomer, beteendevetare, socialpedagoger och andra adekvata utbildningar med många års arbetserfarenhet.

Ageras kvalitetsarbete är baserat på vår vision om att att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande, och kvalitetsarbetet syftar till erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.

Vision och värderingar

vår vision är att ge människor verktyg att stå på egna ben!

Med utgångspunkt i personens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Agera24 präglas av starka värderingar och värdegrunden utgör fundamentet på vilket verksamheten är byggd.

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.