Bemanning

Agera24 hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som socionomer, beteendevetare, personliga assistenter, behandlingsassistenter, vårdare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer. Vi hjälper till oavsett om dina behov är att fylla luckor vid akut personalbrist eller under längre perioder.

Våra erfarna medarbetare kan avlasta dig under en tidsbegränsad period. Hos oss kan du snabbt få avlastning vid bland annat sjukdom, nyrekrytering och hög arbetsbörda.

Våra medarbetare är välutbildade, flexibla och engagerade som snabbt kan komma igång i nya uppdrag. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet från kvalificerat socialt arbetet. Vi matchar alltid dina behov med rätt kompetens.

För bemanning kontakta oss!