Kontaktmannaskap

Kvalificerade kontaktpersoner

Våra kvalificerade kontaktpersoner består av medarbetare som har gedigen kompetens inom socialt arbete. Kontaktpersonerna har mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar med utmanande beteenden på institution och inom öppenvård.

Våra kontaktpersoner som är väletablerade vuxna förebilder vänder sig till barn och ungdomar som löper förhöjd risk för missbruk och kriminalitet. Kontaktpersonerna ger stöd och vägledning och jobbar aktivt tillsammans med barnet/ungdomen och vårdnadshavare för att hitta friskfaktorer hos ungdomen, familjen och nätverket. Stödet kan bestå av att stärka ungdomen, främja utvecklingen och minska risken för antisocialt beteende. Det kan exempelvis innebära att motivera till skola, arbete och fritidsaktiviteter och att ge känslomässigt stöd i motgångar. Stödet kan även bestå av att stärka anknytningen till samhället, exempelvis genom att ge den unge ett utökat socialt nätverk och genom introduktion till nya prosociala sammanhang.

För kontaktmannaskap kontakta oss!