Stödboende

Egen möblerad lägenhet. En kvalificerad kontaktperson. Personal dygnet runt. Erbjuder körkort. Ramavtal med 100-tals kommuner!

Stödboende

Vi tar emot unga vuxna från åldrarna 16 år och uppåt i enlighet med de myndighetskrav som föreligger.

Kontaktperson

Våra kvalificerade kontaktpersoner består av medarbetare som har gedigen kompetens inom socialt arbete.

Bemanning

Våra erfarna medarbetare kan avlasta dig under en tidsbegränsad period. Hos oss kan du snabbt få avlastning vid bland annat sjukdom, nyrekrytering och hög arbetsbörda.

Skyddat boende

Agera24 erbjuder skyddade lägenheter med individuellt anpassat stöd. Våra insatser syftar till att den enskilde ska få förutsättningar att kunna hantera sitt eget skydd på sikt.

Bli kund

Vill du veta mer om Agera24?
Eller vill bli kund hos oss?

Kontakta oss